Psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykoanalyyttinen psykoterapia perustuu psykoanalyyttiseen teoriaan ihmisen mielen rakentumisesta ja on tähän perustuva tutkimustapa ja hoitomenetelmä. Yhdessä psykoterapeutin kanssa pyritään tunnistamaan, tiedostamaan, ymmärtämään ja käsittelemään ajankohtaiset vaikeudet ja mielen sisäiset, tiedostamattomat ristiriidat. Psykoterapian tavoitteena on saada eheämpi ja tasapainoisempi tunne itsestä ja elämästä sekä helpotusta psyykkisiin oireisiin ja ongelmiin.

Psykoanalyyttinen psykoterapia voi olla sopiva hoitomuoto sinulle, jos olet masentunut, ahdistunut tai kärsit itsetuntoon liittyvistä vaikeuksista, paniikkihäiriöstä, pakko-oireista tai olet joutunut kokemaan jotain traumaattista elämässäsi. Tunne hoidon tarpeesta ja itsensä tutkimisesta ja ymmärtämisestä voi herätä esimerkiksi opiskelu-, työ-, ihmissuhde- tai rakkauselämän vaikeuksista. Ajatus psykoterapiasta voi herätä myös, jos tunnistat toistavasi jotain tapaa ajatella tai toimia, joka haittaa elämää ja jota on vaikea yksin ymmärtää.

Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa käydään tavallisesti 1-3 krt viikossa. Psykoterapian kesto vaihtelee saattaen kestää useamman vuoden ajan.